پروژه های خاتمه یافته

پروژه های سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

آیتمنام و مشخصات پروژهنام کارفرما
۱عملیات اجرایی نصب ، مونتاژ و سیرکولاسیون روغن و تست و راه اندازی ترانسفورماتور ۲۳۰/۲۰ کیلوولت پست پارود ایرانشهرشرکت مهام شرق
۲تعویض مقره سیلیکونی با مقره های سرامیکی طول خطوط ۲۳۰ کیلوولت کهنوج _ هلیل و شوباد _ هلیلشرکت نیرو فراز جنوبشرق
۳اجرای عملیات توسعه فیدرهای ۲۰ کیلوولت پست های ۶۳/۲۰ کیلوولت یاخچی آباد و مهر شهر کرج بصورت EPCبرق منطقه ای تهران
۴عملیات اجرایی افزایش فیدر ۲۰ کیلوولت در پست های ۶۳ کیلوولت شیرپاک ، جمالزاده و سعدآبادبرق منطقه ای تهران
۵عملیات ساختمانی و اجرایی نصب ، تست و راه اندازی بانک خازنی پست ۶۳ کیلوولت قم ۱برق منطقه ای تهران
۶عملیات ساختمانی و اجرایی نصب ، تست و راه اندازی بانک خازنی پست ۶۳ کیلوولت سلفچگانبرق منطقه ای تهران
۷اجرای عملیات احداث پست سیار صنعتی ۵ ساوهبرق منطقه ای باختر
۸اجرای عملیات جابجایی پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت عباس آباد به شمس آبادبرق منطقه ای تهران
۹بیمه و حمل قسمتی از تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی،نصب،تست و راه اندازی ترانسفورماتور ۲۳۰/۲۰ کیلوولت و سایر تجهیزات ۲۳۰ و ۲۰ کیلوولت در پست جازموریانبرق منطقه ای کرمان
۱۰اجرای عملیات اصلاح روشنایی سالن ذوب و ریخته گری کارخانه فولاد سازی در اورهال سالیانه ۱۴۰۱فولاد سیرجان ایرانیان
اجرای عملیات افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت باسعیدو قشمبرق منطقه ای هرمزگان

پروژه های سال های ۹۶-۱۴۰۰

آیتمنام و مشخصات پروژهنام کارفرما
۱عملیات دمونتاژ، حمل، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار ۶۳/۲۰ کیلوولت توحید بندر عباسبرق منطقه ای هرمزگان
۲دمونتاژ، حمل، جابجایی، نصب، تست و راه اندازی پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت پردیس به دماوند تهرانبرق منطقه ای تهران
۳تأمین تجهیزات و احداث پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت خرم آباد ۲برق منطقه ای باختر
۴حمل، جابجایی، نصب، تست و راه اندازی ترانسفورماتور ۶۳/۲۰ کیلوولت و فیدر ۲۰ کیلوولت پست صولانبرق منطقه ای کرمان
۵احداث پست ۶۳ کیلوولت جاورسیانبرق منطقه ای باختر
۶برقراری تغذیه هوایی ۲۰ کیلوولت و احداث ساختمان، اتاق های ترانس و ژنراتور بهمراه کابل کشی، نصب، تست و راه اندازی ترانس و فیدرهای ۲۰ کیلوولت فولاد سیرجان ایرانیان مجتمع بردسیرشرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۷عملیات نصب، تست و راه اندازی ۶ دستگاه فیدر ۲۰ کیلوولت در پست های کرمان۲،سرخ قلعه و منوجان ۲برق منطقه ای کرمان
۸دمونتاژ، بارگیری و حمل یک دستگاه ترانسفورماتور ۱۳۲/۲۰ کیلوولت بهمراه بی ترانس ۱۳۲ کیلوولت از پست محمدآباد ریگان و تخلیه، نصب، تست و راه اندازی در پست ۴۰۰ کیلوولت جبالبارز جیرفتبرق منطقه ای کرمان
۹بارگیری، حمل، تخلیه، جابجایی، نصب، تست و راه اندازی دو دستگاه ترانسفورماتور ۱۳۲/۲۰ کیلوولت ۴۰ مگاولت آمپری در پست ۲۳۰ کیلوولت منوجانبرق منطقه ای کرمان
۱۰اورهال خطوط ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت منطقه کاشان و قم__________________
۱۱عملیات نصب، تست و راه اندازی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت میل نادربرق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۱۲عملیات مسیریابی کابل های ۲۰ کیلوولت موجود، تأمین مصالح و اجرای کانال ۲۰ کیلوولت در پست باغین – کرمانبرق منطقه ای کرمان
۱۳عملیات نصب و راه اندازی یک دستگاه فیدر۲۰ کیلوولت در پست لاستیک بارزبرق منطقه ای کرمان
۱۴عملیات جابجایی پست سیار پردیس آبعلیبرق منطقه ای تهران
۱۵عملیات نصب، تست و راه اندازی پست ۶۳ کیلوولت چانفبرق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۱۶تأمین تجهیزات و اجرای عملیات اصلاح سیم گارد خط ۴۰۰ کیلوولت سیرجان- یزدبرق منطقه ای کرمان
۱۷اجرای عملیات نصب و راه اندازی ۹ بانک خازنی ۴/۸ مگاورای بهمراه خرید فیدر ۲۰ کیلوولت با رله های حفاظتیبرق منطقه ای کرمان
۱۸اجرای عملیات برکناری فیدرهای ۲۰ کیلوولت موجود و نصب و راه اندازی کامل فیدرهای جدید در پست زابل ۱برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۱۹خدمات کابل کشی برق ورودی تصفیه خانه مجتمع فولاد بردسیر بهمراه تأمین و اجرای ۷۲ عدد کابلشو ۳۰۰*۱شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۲۰تأمین،نصب،تست و راه اندازی پست برق کمپکت ۱۶۰۰KVA 10,5/0,4KV بهمراه خط هوایی برق وکابل کشی مربوط به پیش تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ مجتمع فولاد سازیشرکت فولاد زرند ایرانیان
۲۱عملیات سیرکولاسیون، تست و راه اندازی ترانس های توزیع واحدهای OP و BF فولاد زرندشرکت فولاد زرند ایرانیان
۲۲تأمین، نصب، تست، کالیبراسیون و راه اندازی تجهیزات برق، ابزار دقیق، سیستم کنترل و اتوماسیون پروژه خط انتقال پساپ شرکت فولاد زرند ایرانیانشرکت فولاد زرند ایرانیان
۲۳تأمین و اجرای سیستم ارتینگ، عملیات ساختمانی و محوطه سازی پست برق KV20/10.5 مجتمع فولاد سازیشرکت فولاد زرند ایرانیان
۲۴اصلاح تیرهای فرسوده سیمانی خطوط کهنوج قلعه گنجبرق منطقه ای کرمان
۲۵آماده سازی، حمل و انتقال یک دستگاه پست سیار ۱۳۲/۲۰ کیلوولت از منطقه جهاد آباد به پست رفسنجان یکبرق منطقه ای کرمان
۲۶عملیات نصب،تست و راه اندازی یک دستگاه پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت کت اوت فیوزی دهک سراوانبرق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۲۷عملیات نصب،تست و راه اندازی یک دستگاه پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت دشت سیستانبرق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۲۸عملیات نصب،تست و راه اندازی یک دستگاه پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت سرکهوران ایرانشهربرق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۲۹عملیات نصب،تست و راه اندازی یک دستگاه پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت جزینک زابلبرق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۳۰تأمین تجهیزات و اجرای عملیات نصب فیدرهای ۲۰ کیلوولت پست فاریاببرق منطقه ای کرمان
۳۱خرید دو دستگاه پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت با ۱ فیدر ۲۰ کیلوولت ورودی و ۴ فیدر ۲۰ کیلوولت خروجیبرق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۳۲عملیات نصب، تست و راه اندازی پست سیار ۲۰/۶۳ کیلوولت کریمخانبرق منطقه ای تهران
۳۳اجرای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه ترانسفورماتور ۴۰۰ کیلوولت از پست شاهماران به پست ارگ جدید بمبرق منطقه ای کرمان
۳۴اجرای عملیات حمل یک دستگاه پست سیار پاولز از پست جهادآباد به پست بم ۳ بهمراه انجام کلیه عملیات ساختمانیبرق منطقه ای کرمان
۳۵اجرای عملیات ترمیم تیرهای فرسوده خط راین بم و ایمن سازی پایه های خط زنگی آباد کرمان ۲برق منطقه ای کرمان
۳۶تهیه و اجرای عملیات اینترلاک و نقاط تضمین و اصلاحات تابلوهای ۲۰ کیلوولت___________________
۳۷اجرای عملیات تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست سیار شهرک صنعتی بروجردبرق منطقه ای باختر
۳۸اجرای عملیات اورهال خطوط ۶۳ و ۲۳۰ کیلوولت استان مرکزیبرق منطقه ای باختر
۳۹اجرای عملیات آماده سازی، بارگیری و حمل، نصب، تست و راه اندازی پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت دودهکبرق منطقه ای باختر

پروژه های سال های ۹۲-۹۵

آیتمنام و مشخصات پروژهنام کارفرما
۱اجرای عملیات افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت کردستانبرق منطقه ای تهران
۲ساخت و نصب تابلوهای برق سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمانسازمان کشاورزی جنوب کرمان
۳اجرای عملیات حمل، نصب و راه اندازی پست کمپکت مجتمع تجاری صاروج پارسشرکت صاروج پارس
۴اجرای عملیات نصب تابلوهای برق مجتمع فولاد بافت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
۵اجرای نصب بخشی از سینی و نردبان کابل های مجتمع فولاد بافتقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
۶اجرای عملیات ترمیم تیرهای فرسوده خط ۲۳۰کیلوولت نیروگاه کرمان – رفسنجانبرق منطقه ای کرمان
۷اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی دکل های خطوط انتقال توزیعبرق منطقه ای کرمان
۸اجرای عملیات برق رسانی مجتمع مس ذوب خاتون آبادشرکت لاوان نیرو
۹اجرای عملیات نصب، تست و راه اندازی پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت خرم آباد۶شرکت لاوان نیرو
۱۰تأمین تجهیزات و اجرای عملیات تعویض یراق آلات خطوط ۲۳۰کیلوولت و تعویض مقره های خطوط ۱۳۲ کیلوولتبرق منطقه ای کرمان
۱۱تعویض کلید و سکسیونرهای معیوب شبکه انتقال و فوق توزیعبرق منطقه ای کرمان
۱۲توسعه بی خط پست ۱۳۲ کیلوولت شهرک صنعتی شماره ۲ کرمانشرکت شهرکهای کرمان
۱۳تست و سرویس کامل پست ۶۳ کیلوولت کاشان و شهرک صنعتی محمودآباد————-
۱۴اجرای عملیات جابجایی پایه شماره ۱۳۹ خط ۱۳۲ کیلوولت عنبرآباد – مردهکبرق منطقه ای کرمان
۱۵اجرای عملیات نصب تابلو شماره و گردش فازی خطوط و خار ضد صعودبرق منطقه ای کرمان
۱۶اجرای عملیات آماده سازی زمین و سیستم ارت برای استقرار پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت بهمن ابرکوهشرکت نیروفراز جنوبشرق
۱۷عملیات رینگ نمودن پست های فرهنگیان، عنبرآباد۲ و اسماعیلیهبرق منطقه ای کرمان
۱۸اجرای عملیات تعویض مقره ۲۳۶ پایه خطوط ۲۳۰ کیلوولت رینگ کرمانبرق منطقه ای کرمان
۱۹رفع تمامی دیفکت های خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه کرمان – سیرجانشرکت مهام شرق
۲۰استاپ ستینگ و نصب برج و سیم کشی خطوط ۶۳ کیلوولت کهنوج۱ کهنوج۲ و کهنوج – منوجانشرکت تابان قدرت
۲۱اجرای برقی و اتصال الکتریکی خط و پست ۱۳۲ کیلوولت سیار شرکت نیروفراز جنوبشرق
۲۲اجرای عملیات اصلاح سیم های خط ۴۰۰ کیلوولت سیرجان – بندرعباسشرکت نیروفراز جنوبشرق

پروژه های سال های ۸۸-۹۱

آیتمنام و مشخصات پروژهنام کارفرما
۱عملیات جابجایی و نصب مجدد  دکل ۲۴۲ خط دوراهی میناب کهنوجبرق منطقه ای کرمان
۲عملیات تعویض مقره های ۱۱۹ پایه آویزی خط دو مداره ۲۳۰ کیلوولت کهنوج عنبرآبادبرق منطقه ای کرمان
۳عملیات تست و راه اندازی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت و خطوط ۲۰ کیلوولت قم- مجتمع صنعتی محمودآبادشرکت نیروفراز جنوبشرق
۴عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط ۱۳۲، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت و خدمات ساختمانی و تأسیسات پستهای منطقه مرکزی کرمانشرکت نیروفراز جنوبشرق
۵اجرای عملیات فنس کشی بانک های خازنی چهار پست جیرفت۱، جیرفت۲، اسماعیلیه و عنبرآبادشرکت نیروفراز جنوبشرق
۶عملیات نصب تابلو شماره و گردش فازی خطوط منطقه استان کرمانبرق منطقه ای کرمان
۷جابجایی دو اصله تیر برق خط ۱۳۲ کیلوولت باند دوم شهربابک – سرچشمهاداره کل راه و ترابری استان کرمان
۸اجرای عملیات بهینه سازی پایه های خط کهنوج۱، کهنوج۲ و منوجانبرق منطقه ای کرمان
۹اجرای عملیات سیم کشی گارد خط ۶۳ کیلوولت کهنوج قلعه گنج ۲شرکت تابان قدرت
۱۰عملیات کابل کشی و وایرینگ دوبی خط پست ۴۰۰ کیلوولت یزد یکشرکت نیروفراز جنوبشرق
۱۱عملیات نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور ۱۳۲/۶۳/۲۰ کیلوولت پست یزد۱شرکت نیروفراز جنوبشرق
۱۲اجرای عملیات نصب تیر سیمانی و سیم کشی پایه های خط ۱۳۲ کیلوولت عنبرآباد- مردهکبرق منطقه ای کرمان
۱۳اجرای عملیات تعویض مقره های ۶۳ کیلوولت قلعه گنج – صولانبرق منطقه ای کرمان
۱۴سیرکولاسیون ترانس ۲۳۰ کیلوولت پست باغین و پستهای بافق و اردکان یزدشرکت نیروفراز جنوبشرق
۱۵اجرای عملیات ساختمانی بی خط ۱۳۲ کیلوولت پست ماهانشرکت نیروفراز جنوبشرق
۱۶اجرای باس داکت ۲۰ کیلوولت پست ۶۳ کیلوولت ترک آباد یزدشرکت نیروفراز جنوبشرق
۱۷استاپ ستینگ دکل ۲۴۲ خط ۲۳۰ کیلوولت کهنوج دوراهی میناببرق منطقه ای کرمان
۱۸اجرای عملیات تعویض مقره های خطوط ۱۳۲ کیلوولت رینگ کرمانشرکت نیروفراز جنوبشرق
۱۹اجرای عملیات تست و سرویس پست نیروگاهی ۶۳ کیلوولت کنارکشرکت نیروفراز جنوبشرق
۲۰نصب تیرسیمانی و اجرای گنتری و باسبار پست ۲۳۰ کیلوولت قادرآباد – کهنوجشرکت تابان قدرت
۲۱تست و سرویس دوره ای خطوط و پستهای ۱۳۲، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت منطقه مرکزی کرمان و بم بمدت ۳ سال شرکت نیروفراز جنوبشرق
۲۲اجرای عملیات تعویض سیم های فاز خط ۱۳۲ کیلوولت زرند رفسنجانشرکت توان طرح جنوبشرق
۲۳اجرای عملیات نصب و راه اندازی پست ۶۳ کیلوولت سرخ قلعهشرکت رسانیر جنوبشرق
۲۴عملیات اصلاح و بهینه سازی پایه های خط ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه کرمان – زرندشرکت توان طرح جنوبشرق
۲۵اجرای عملیات سیم کشی گارد خط ۱۳۲ کیلوولت طرز – راورشرکت تابان قدرت
۲۶فیکس کردن ۱۴ دستگاه ترانسفورماتور ۱۳۲ کیلوولت پستهای زنگی آباد، توکل آباد، جیرفت۱، رستم آباد، محمدآباد راور و کبوترخان کرمانشرکت رسانیر جنوبشرق

 

به بالای صفحه بردن