پروژه های در حال اجرا

آیتمنام و مشخصات پروژهنام کارفرما
۱توسعه و افزایش ظرفیت پست مدولار ۶۳/۲۰ کیلوولت رباط کریم بصورت EPC برق منطقه ای تهران
۲احداث پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت نودژبرق منطقه ای کرمان
۳اجرای عملیات ایمن سازی و احداث سیل بند خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق در برابر سیلاب برق منطقه ای کرمان
۴عملیات بارگیری ، حمل و تعویض ترانسفورماتور ۶۳/۲۰ کیلوولت و افزایش ظرفیت و تأمین ، نصب ، تست و راه اندازی ۳فیدر ۲۰ کیلوولت در پست شهرک صنعتی دماوند ۲برق منطقه ای تهران
۵اجرای عملیات احداث پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت بروجرد ۵ و خرم آباد ۷ همراه با استاپ ستینگ و نصب برج و سیم کشی ورودی خط ۶۳ کیلوولت پست بروجرد ۵برق منطقه ای باختر
۶عملیات نصب ، تست و راه اندازی ۴ دستگاه بانک خازنی در پست ۶۳/۲۰ کیلوولت ماهدشتبرق منطقه ای تهران

 

به بالای صفحه بردن